Integritetspolicy

I enlighet med gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter informerar vi dig om följande:

1. VEM ÄR ANSVARIG FÖR HANTERINGEN AV DINA UPPGIFTER?

ADSALSA S.L.U.

Fila Cordón 36, Polígono Industrial Cotes Altes Alcoy, Alicante, España

B42599308

Teléfono: 965334670

DPO: dpo@adsalsa.com

2. VAD ÄR SYFTET MED HANTERINGEN?

SYFTE 1: Kommersiell exploatering av databasen genom att skicka kommersiell kommunikation från tredje part eller genomföra marknadsundersökningar. För detta är det nödvändigt att lämna in uppgifter från berörda parter till normalisering, deduplicering, filtrering och verifiering. Kommersiell kommunikation skickas direkt av ADSALSA S.L.U. utan fysisk leverans av data från de berörda parterna till intresserade annonsörer. De verksamhetsområden där berörda parter får information från kommer att vara:

 • Telekommunikation: Produkter och tjänster inom telekommunikation och teknik.
 • Finans: Tillhandahålls av finansinstitut, försäkringsgivare och socialförsäkring. Finansiell förmedling och försäkringsförmedling.
 • Fritid: Redaktionell, Turism, Sport, Samlare, Fotografi, Tidsfördriv, Leksaker, Transport, Trädgårdsskötsel, Hobbyer, Lotterier, Lotteriklubbar, Kommunikation och underhållning. Tarot.
 • Stor konsumtion: Elektronik, Informationsteknologi, Textil, Bild och ljud, Tillbehör, Hem, Personlig omvårdnad (Kosmetika, Parfymeri, Läkemedel, special erbjudande för apotek och läkemedel) Möbler, Mat och dryck, Köksutrustning. Mode och dekoration.
 • Optik och optimetri.
 • Fordon: Produkter och tjänster relaterade till bilar, motorcyklar, lastbilar.
 • Valpropaganda
 • Utbildning
 • Energi och vatten: Produkter relaterade till elektricitet, kolväten, gas och vatten.
 • NGO: Produkter och tjänster relaterade till NGO:s (ideella organisationer)
 • Marknadsföringsföretag / call centers.

SYFTE 2: Kommunicera uppgifter från berörda parter till företag, organisationer och / eller enheter som är intresserade av att genomföra reklamåtgärder inom de ovan angivna aktivitetssektorerna eller genomföra marknadsundersökningar. Detta innebär att det är nödvändigt att lämna in dina personuppgifter till normalisering, deduplicering, filtrering och verifiering. Reklamen kommer att skickas av de här tredje företagen.

Reklamåtgärderna, både de som utförs av ADSALSA S.L.U.och av tredje företag / enheter, kan genomföras genom följande kanaler:

 • elektronisk post,
 • post,
 • telefonsamtal till fasta telefoner och mobiltelefoner
 • meddelande via SMS och/eller MMS,
 • tjänster via multiplattformar, chatt
 • Automatiserade samtal utan mänsklig inblandning.
 • eller andra typer av analog kommunikation

Utöver de uppgifter som efterfrågas av den berörda personen via registreringsformuläret, ADSALSA S.L.U. lagras också IP-adress och navigeringsdata från den berörda parten. Allt med syfte att förebygga bedrägeri av brott eller tekniskt bedrägeri.

Bevarande av dina uppgifter:

Genom denna dataskyddspolicy etablerar vi procedurer för att fastställa när uppgifter ska lagras och när de ska förstöras, för i enlighet med lagenliga krav.

Vilka uppgifter sparar vi?

De uppgifter vi sparar i våra databaser består av registreringsdatum, IP-adress, namn, efternamn, kön, ålder, e-postadress, telefonnummer, adress och postnummer.

På samma sätt, och genom ett frågeformulär kan vi fråga efter andra uppgifter som du frivilligt kan välja att ge oss. Dessa uppgifter kommer att relateras till din profil, till exempel om du äger en bil, samt märke och modell för denna, om du har privat hälsoförsäkring, vilken telefonoperatör du använder, mm. De här uppgifterna kommer att sparas tillsammans med de andra obligatoriska uppgifterna tills det att du avregistreras från vår databas.

Hur länge sparas uppgifterna?

I allmänhet kommer dina uppgifter tas bort automatiskt för alla syften du har gett ditt samtycke till, inom fem år efter att du har registrerat dig.

 • Om du har gett ditt medgivande till att ta emot reklam från tredje part via e-post kommer dina uppgifter annulleras om du inte inom 6 månader har visat något typ av intresse för erbjudandena som vi har skickat. Det vill säga, om du under sex månader inte öppnar eller klickar på de mottagna erbjudandena så kommer vi automatiskt att ta bort de uppgifter vi har för detta syfte.
 • Om du är en aktiv användare, det vill säga om du öppnar och besöker de erbjudanden vi skickar, kommer du regelbundet att få e-postmeddelanden med påminnelser om att dina personuppgifter finns i vår databas, eller om hanteringen av dina uppgifter som du har gett samtyckte till. I alla dessa e-postmeddelanden får du möjlighet att avbryta hanteringen eller avregistrera dig helt och hållet från vår databas.
 • Om du har gett uttryckligt samtycke till att få reklam från tredje part via telefon eller sms, så kommer dina uppgifter att tas bort automatiskt fem år efter att du har registrerat dig, om du inte har utövat din rättighet att avregistrera dig innan denna period, och i så fall kommer du avregistreras då du ber om det.

Du kan ändra dina val gällande mottagandet av marknadsföring när som helst genom att logga in på dit konto med dina inloggningsuppgifter. Du kan när som helst begära att vi skickar dina inloggningsuppgifter.

Förutom de uppgifter som begärs av den berörda personen i anmälningsblanketten, lagrar ADSALSA S.L.U. också IP och datanavigering. Allt detta för bedrägeribekämpning.

3. VAD ÄR LEGITIMITET FÖR BEHANDLING AV DIN DATA?

Grunden för legitimitet för behandlingen av dina uppgifter i förhållande till syftet med behandlingen är:

 1. För genomförandet av reklamåtgärder för tredje företag / marknadsundersökningar av ADSALSA S.L.U. – Samtycke från den berörda parten.
 1. För kommunikation av data för genomförande av reklamåtgärder till företag, organisationer och / eller enheter som är intresserade av att genomföra dessa åtgärder / marknadsundersökningar – Samtycke från den berörda parten.

4. VILKA FÅR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

 1. De uppgifter som samlats in för genomförandet av reklamåtgärder av ADSALSA S.L.U.: Inga uppdrag förutses.
 1. Uppgifterna som samlas in för tredje företag, organisationer och / eller enheter som är intresserade av att genomföra publicitetsåtgärder kommer att meddelas till:
 2. Reklamföretag som tillhör de verksamhetsområden som nämns i punkt 2,
 3. Marknadsföringsföretag,
 4. Callcenter
 5. Sponsorer för reklamen. Om du inte vill att din information ska meddelas till någon av våra sponsorer, markera rutan för detta ändamål.

De företag som tar emot personuppgifterna kan vara belägna i länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER NÄR DU LÄMNAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Du har rätt till:

 • Åtkomst av personuppgifter
 • Rätt till korrigering
 • Rätt att glömmas
 • Invända mot behandling av data.
 • Begränsa användningen av dina data.
 • Överföring av personuppgifter

Du kan utöva dina rättigheter direkt och gratis genom att kontakta följande e-postadress dpo@adsalsa.com och ange rubriken ”UTÖVANDE AV RÄTTIGHETER” eller genom att skriva till följande adress: ADSALSA S.L.U. Fila Cordón 36, Polígono Industrial Cotes Altes Alcoy, Alicante, España

Din begäran måste innehålla datum, namn och efternamn, beskrivning av begäran, adress för meddelanden. För att undanröja eventuella rimliga tvivel om identiteten hos den fysiska person som lämnar in begäran, krävs ett pass eller likvärdigt dokument för att bekräfta och fastställa identiteten av personen som lämnar in begäran.

Om du anser att ADSALSA S.L.U. inte har hanterat din ansökan korrekt, kan du vända dig till ansvarig för Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), vars uppgifter finns på https://www.aepd.es/